k.ú.: 645338 - Hořín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534803 - Hořín NUTS5 CZ0206534803
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 4051132
zahrada 110 59625
ovoc. sad 23 220487
travní p. 26 253133
lesní poz 28 278367
vodní pl. nádrž přírodní 1 6752
vodní pl. tok přirozený 8 208392
vodní pl. tok umělý 4 101662
zast. pl. společný dvůr 6 2016
zast. pl. zbořeniště 5 4338
zast. pl. 233 148663
ostat.pl. jiná plocha 47 39597
ostat.pl. manipulační pl. 55 58282
ostat.pl. neplodná půda 58 284470
ostat.pl. ostat.komunikace 87 184416
ostat.pl. pohřeb. 1 1915
ostat.pl. silnice 17 79186
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10593
ostat.pl. zeleň 48 544652
Celkem KN 1105 6537678
Par. DKM 1105 6537678
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 143
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 229
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 292
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.03.2020 02.04.2020 *) Na části k.ú.
DKM 1:1000 22.12.2003
ZMVM 1:1000 01.05.1987 21.12.2003 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 30.04.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 01.10.2020 08:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička