k.ú.: 645338 - Hořín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534803 - Hořín NUTS5 CZ0206534803
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 615 4138400
zahrada 119 63631
ovoc. sad 64 328232
travní p. 75 146461
lesní poz 59 263397
vodní pl. tok přirozený 5 253537
vodní pl. tok umělý 64 53569
zast. pl. společný dvůr 7 3197
zast. pl. zbořeniště 4 3157
zast. pl. 254 145086
ostat.pl. jiná plocha 65 17015
ostat.pl. manipulační pl. 91 111220
ostat.pl. neplodná půda 118 334366
ostat.pl. ostat.komunikace 165 115181
ostat.pl. pohřeb. 1 1915
ostat.pl. silnice 57 88967
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 111049
ostat.pl. zeleň 87 359300
Celkem KN 1854 6537680
Par. DKM 1854 6537680
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 136
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 12
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 231
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 274
spoluvlastník 411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2003
ZMVM 1:1000 01.05.1987 21.12.2003 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 30.04.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 17.08.2019 23:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.