k.ú.: 645028 - Hořátev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537152 - Hořátev NUTS5 CZ0208537152
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1030 5406691
zahrada 270 153442
ovoc. sad 3 9045
travní p. 10 22138
lesní poz 107 822738
vodní pl. nádrž umělá 7 28073
vodní pl. tok přirozený 20 24119
vodní pl. tok umělý 365 93612
zast. pl. společný dvůr 2 166
zast. pl. 454 199833
ostat.pl. dráha 4 34646
ostat.pl. jiná plocha 76 39680
ostat.pl. manipulační pl. 81 117904
ostat.pl. neplodná půda 42 23511
ostat.pl. ostat.komunikace 116 136343
ostat.pl. pohřeb. 1 2574
ostat.pl. silnice 4 22959
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14678
ostat.pl. zeleň 2 1004
Celkem KN 2596 7153156
Par. KMD 2596 7153156
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 208
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 12
Celkem BUD 428
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 498
spoluvlastník 730

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2010
S-SK GS 1842 01.07.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 24.07.2019 07:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.