k.ú.: 644960 - Horšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553671 - Horšovský Týn NUTS5 CZ0321553671
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1714
orná půda 64 2687512
zahrada 65 50550
travní p. 53 889229
lesní poz 20 302252
vodní pl. nádrž přírodní 2 3474
vodní pl. nádrž umělá 1 578
vodní pl. rybník 2 82986
vodní pl. tok přirozený 2 760
vodní pl. tok umělý 9 19362
vodní pl. zamokřená pl. 1 82908
zast. pl. 117 62606
ostat.pl. jiná plocha 54 109944
ostat.pl. manipulační pl. 7 26645
ostat.pl. neplodná půda 15 18174
ostat.pl. ostat.komunikace 37 108074
ostat.pl. pohřeb. 3 2213
ostat.pl. silnice 3 34284
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4371
Celkem KN 460 4487636
GP 8 52945
Celkem ZE 8 52945
Par. DKM 460 4487636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 59
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
Celkem BUD 116
LV 100
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2016
Ost. 1:2000 01.04.1962 07.12.2016
THM-G 1:2000 01.04.1961 07.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.09.2020 18:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička