k.ú.: 644676 - Dolní Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579211 - Hajnice NUTS5 CZ0525579211
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 542047
zahrada 22 17573
travní p. 355 2071842
lesní poz 454 2165600
vodní pl. tok přirozený 14 7644
zast. pl. zbořeniště 10 2730
zast. pl. 38 13552
ostat.pl. jiná plocha 165 155752
ostat.pl. manipulační pl. 10 8345
ostat.pl. neplodná půda 6 8598
ostat.pl. ostat.komunikace 121 113036
ostat.pl. pohřeb. 1 709
ostat.pl. silnice 33 30811
ostat.pl. zeleň 2 381
Celkem KN 1322 5138620
Par. KMD 1322 5138620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 38
LV 63
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 26.05.2019 23:26

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.