k.ú.: 644676 - Dolní Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579211 - Hajnice NUTS5 CZ0525579211
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 257
zahrada 32 37321
travní p. mez, stráň 7 3002
travní p. 282 2600457
lesní poz 114 2165421
vodní pl. tok přirozený 10 7063
zast. pl. zbořeniště 1 312
zast. pl. 35 12351
ostat.pl. jiná plocha 171 175065
ostat.pl. manipulační pl. 2 1773
ostat.pl. mez, stráň 6 9210
ostat.pl. neplodná půda 1 642
ostat.pl. ostat.komunikace 81 97397
ostat.pl. pohřeb. 1 709
ostat.pl. silnice 6 30811
Celkem KN 750 5141791
Par. KMD 750 5141791
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 35
LV 66
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 29.09.2020 06:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička