k.ú.: 644676 - Dolní Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579211 - Hajnice NUTS5 CZ0525579211
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 183839
zahrada 33 28977
travní p. mez, stráň 1 892
travní p. 367 2432299
lesní poz 297 2153705
vodní pl. tok přirozený 14 7644
zast. pl. zbořeniště 7 1697
zast. pl. 38 13552
ostat.pl. jiná plocha 182 169609
ostat.pl. manipulační pl. 5 4872
ostat.pl. mez, stráň 4 7574
ostat.pl. neplodná půda 2 1538
ostat.pl. ostat.komunikace 109 101303
ostat.pl. pohřeb. 1 709
ostat.pl. silnice 33 30811
Celkem KN 1131 5139021
Par. KMD 1131 5139021
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 38
LV 63
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.08.2019 02:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.