k.ú.: 644412 - Horní Sukolom - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505587 - Uničov NUTS5 CZ0712505587
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 2091269
zahrada 70 65233
travní p. 5 49640
lesní poz 5 16257
vodní pl. tok přirozený 4 31618
vodní pl. tok umělý 1 1105
zast. pl. zbořeniště 1 109
zast. pl. 60 42716
ostat.pl. jiná plocha 32 36568
ostat.pl. manipulační pl. 2 175
ostat.pl. neplodná půda 2 158
ostat.pl. ostat.komunikace 36 84126
ostat.pl. silnice 11 32030
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7566
ostat.pl. zeleň 25 88722
Celkem KN 349 2547292
Par. DKM 209 2444998
Par. KMD 140 102294
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 45
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 59
LV 83
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2015
DKM-KPÚ 1:1000 16.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 24.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 20.09.2020 22:31

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.