k.ú.: 644382 - Podmoklany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58001 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548634 - Podmoklany NUTS5 CZ0631548634
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 891473
zahrada 114 85400
ovoc. sad 7 56307
travní p. 178 1166930
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 55 530868
vodní pl. nádrž umělá 4 2957
vodní pl. rybník 2 6790
vodní pl. tok přirozený 9 7774
vodní pl. tok umělý 5 3286
zast. pl. zbořeniště 1 255
zast. pl. 114 36422
ostat.pl. jiná plocha 50 89519
ostat.pl. manipulační pl. 38 36444
ostat.pl. neplodná půda 24 13344
ostat.pl. ostat.komunikace 76 89816
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2416
ostat.pl. zeleň 13 41934
Celkem KN 765 3061961
GP 20 110250
Celkem ZE 20 110250
Par. KMD 765 3061961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 63
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 105
LV 147
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.02.2017
S-SK GS 1:2880 1838 13.02.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.08.2022 06:43

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.