k.ú.: 644358 - Horní Studenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569780 - Ždírec nad Doubravou NUTS5 CZ0631569780
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 581 3316700
zahrada 187 88342
ovoc. sad školka 1 1056
ovoc. sad 10 12909
travní p. 263 1004328
lesní poz 129 939401
vodní pl. nádrž umělá 9 27877
vodní pl. rybník 1 36459
vodní pl. tok umělý 63 24693
zast. pl. zbořeniště 8 2430
zast. pl. 208 79116
ostat.pl. dráha 5 38048
ostat.pl. jiná plocha 75 159074
ostat.pl. manipulační pl. 19 23683
ostat.pl. neplodná půda 11 9798
ostat.pl. ostat.komunikace 205 246568
ostat.pl. pohřeb. 1 5068
ostat.pl. silnice 5 364
Celkem KN 1781 6015914
Par. KMD 1781 6015914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 100
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 202
LV 275
spoluvlastník 656

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2010
S-SK GS 1:2880 1838 06.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 26.09.2020 15:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička