k.ú.: 644030 - Horní Slatina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562319 - Horní Slatina NUTS5 CZ0313562319
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 2706320
zahrada 130 115244
travní p. 104 679827
lesní poz 236 1866484
vodní pl. nádrž umělá 4 15282
vodní pl. rybník 3 27449
vodní pl. tok přirozený 17 25336
vodní pl. tok umělý 3 1294
vodní pl. zamokřená pl. 2 2774
zast. pl. společný dvůr 1 104
zast. pl. 105 59598
ostat.pl. jiná plocha 51 90528
ostat.pl. manipulační pl. 22 25801
ostat.pl. neplodná půda 5 8925
ostat.pl. ostat.komunikace 73 186443
ostat.pl. pohřeb. 3 5635
ostat.pl. silnice 3 18309
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3391
Celkem KN 942 5838744
Par. DKM 723 4074044
Par. KMD 219 1764700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 65
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 101
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 129
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.10.2018
KMD 1:1000 20.06.2016
DKM-KPÚ 01.07.2014 1:1000 30.07.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1824 17.10.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 27.09.2020 07:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička