k.ú.: 643866 - Horní Přím - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569984 - Dolní Přím NUTS5 CZ0521569984
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 222 1537941
zahrada 111 90697
ovoc. sad 5 8197
travní p. 29 45099
lesní poz 30 1052228
vodní pl. tok přirozený 14 5351
vodní pl. zamokřená pl. 7 1396
zast. pl. společný dvůr 2 141
zast. pl. zbořeniště 1 356
zast. pl. 77 32747
ostat.pl. jiná plocha 15 3483
ostat.pl. manipulační pl. 19 14471
ostat.pl. neplodná půda 7 5521
ostat.pl. ostat.komunikace 76 86773
ostat.pl. pohřeb. 2 57
ostat.pl. silnice 3 10824
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1588
ostat.pl. zeleň 1 2615
Celkem KN 622 2899485
Par. KMD 622 2899485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 75
LV 150
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2009
KMD 1:1000 02.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 02.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 25.09.2020 05:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička