k.ú.: 643866 - Horní Přím - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569984 - Dolní Přím NUTS5 CZ0521569984
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1538006
zahrada 110 89829
ovoc. sad 6 9118
travní p. 29 45099
lesní poz 30 1052228
vodní pl. tok přirozený 14 5351
vodní pl. zamokřená pl. 7 1396
zast. pl. společný dvůr 2 141
zast. pl. zbořeniště 1 356
zast. pl. 75 32631
ostat.pl. jiná plocha 15 3483
ostat.pl. manipulační pl. 19 14471
ostat.pl. neplodná půda 7 5521
ostat.pl. ostat.komunikace 76 86773
ostat.pl. pohřeb. 2 57
ostat.pl. silnice 3 10824
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1588
ostat.pl. zeleň 1 2615
Celkem KN 605 2899487
Par. KMD 605 2899487
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 73
LV 152
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2009
KMD 1:1000 02.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 02.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 07:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.