k.ú.: 643769 - Křivenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534790 - Horní Počaply NUTS5 CZ0206534790
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 1566900
zahrada 55 44959
ovoc. sad 3 7048
travní p. 6 10258
lesní poz 19 52694
vodní pl. tok přirozený 1 196406
vodní pl. zamokřená pl. 12 32150
zast. pl. společný dvůr 5 987
zast. pl. zbořeniště 7 5559
zast. pl. 236 282156
ostat.pl. dráha 14 38083
ostat.pl. jiná plocha 68 47287
ostat.pl. manipulační pl. 43 462823
ostat.pl. neplodná půda 28 52319
ostat.pl. ostat.komunikace 49 39475
ostat.pl. silnice 6 18405
ostat.pl. zeleň 8 6670
Celkem KN 787 2864179
Par. KMD 787 2864179
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 40
č.p. rod.dům 11
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 128
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 229
LV 112
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2014
S-SK GS 1:2880 1840 28.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 15:48

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.