k.ú.: 643670 - Malíkov nad Nežárkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546364 - Horní Pěna NUTS5 CZ0313546364
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1935646
zahrada 80 57385
ovoc. sad 5 23788
travní p. 270 2444910
lesní poz 125 761423
vodní pl. nádrž umělá 1 106
vodní pl. rybník 19 149467
vodní pl. tok přirozený 1 109
vodní pl. tok umělý 26 18694
vodní pl. zamokřená pl. 40 88567
zast. pl. společný dvůr 1 98
zast. pl. 98 46320
ostat.pl. jiná plocha 108 134611
ostat.pl. manipulační pl. 42 46379
ostat.pl. neplodná půda 71 63908
ostat.pl. ostat.komunikace 149 123391
ostat.pl. silnice 5 7378
ostat.pl. zeleň 22 5063
Celkem KN 1169 5907243
Par. DKM 736 5300715
Par. KMD 433 606528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 96
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 126
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 02.02.2015
S-SK GS 1:2880 1828 12.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 20.09.2020 21:29

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.