k.ú.: 643637 - Horní Olešnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579271 - Horní Olešnice NUTS5 CZ0525579271
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 265 1973577
zahrada 53 53760
travní p. 523 1590328
lesní poz 141 1343574
vodní pl. nádrž umělá 2 5552
vodní pl. tok přirozený 26 29295
vodní pl. tok umělý 3 234
vodní pl. zamokřená pl. 1 1218
zast. pl. společný dvůr 1 510
zast. pl. zbořeniště 3 1912
zast. pl. 93 51134
ostat.pl. jiná plocha 58 58675
ostat.pl. manipulační pl. 15 40328
ostat.pl. neplodná půda 89 46942
ostat.pl. ostat.komunikace 155 131255
ostat.pl. silnice 1 23194
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9279
Celkem KN 1431 5360767
GP 41 321463
Celkem ZE 41 321463
Par. KMD 1431 5360767
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 86
byt.z. byt 10
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 18
LV 152
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.07.2019 16:34

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.