k.ú.: 643581 - Horní Myslová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587206 - Horní Myslová NUTS5 CZ0632587206
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 642 2198924
zahrada 73 40930
travní p. 429 658951
lesní poz 166 415775
vodní pl. nádrž umělá 1 201
vodní pl. rybník 12 28674
vodní pl. tok přirozený 46 20675
vodní pl. zamokřená pl. 2 342
zast. pl. 71 35353
ostat.pl. jiná plocha 167 97484
ostat.pl. manipulační pl. 13 17695
ostat.pl. neplodná půda 25 38015
ostat.pl. ostat.komunikace 80 46457
ostat.pl. silnice 10 41779
ostat.pl. zeleň 3 935
Celkem KN 1740 3642190
Par. KMD 1740 3642190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 61
LV 93
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 29.09.2020 15:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička