k.ú.: 643564 - Horní Meziříčko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 598658 - Horní Meziříčko NUTS5 CZ0313598658
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 285 2058077
zahrada 44 29782
travní p. 239 628060
lesní poz les s budovou 1 63
lesní poz 182 984897
vodní pl. nádrž umělá 8 4672
vodní pl. rybník 10 386755
vodní pl. tok přirozený 3 13486
vodní pl. tok umělý 31 17928
vodní pl. zamokřená pl. 7 8026
zast. pl. společný dvůr 1 68
zast. pl. 77 29328
ostat.pl. jiná plocha 30 16543
ostat.pl. manipulační pl. 11 11808
ostat.pl. neplodná půda 112 111188
ostat.pl. ostat.komunikace 83 63152
ostat.pl. silnice 8 29439
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2340
Celkem KN 1133 4395612
PK 50 331247
GP 36 346690
Celkem ZE 86 677937
Par. DKM 1 9
Par. KMD 1132 4395603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 74
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 128
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 29.09.2020 16:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička