k.ú.: 643548 - Horní Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597368 - Horní Město NUTS5 CZ0801597368
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 386688
zahrada 216 90367
travní p. 255 3567356
lesní poz les s budovou 3 56
lesní poz 51 553575
vodní pl. nádrž umělá 1 1172
vodní pl. tok přirozený 3 6819
zast. pl. společný dvůr 9 2466
zast. pl. zbořeniště 34 7708
zast. pl. 329 76593
ostat.pl. jiná plocha 83 115639
ostat.pl. manipulační pl. 33 64806
ostat.pl. neplodná půda 125 129335
ostat.pl. ostat.komunikace 91 144698
ostat.pl. pohřeb. 1 2543
ostat.pl. silnice 5 56568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 14267
ostat.pl. zeleň 2 3547
Celkem KN 1282 5224203
Par. KMD 1282 5224203
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 165
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 72
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 329
byt.z. byt 49
obč.z. byt 4
Celkem JED 53
LV 341
spoluvlastník 502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 21.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 26.09.2020 00:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička