k.ú.: 643491 - Maršov III - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579262 - Horní Maršov NUTS5 CZ0525579262
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 33 20207
travní p. 173 902110
lesní poz 62 2837759
vodní pl. tok přirozený 3 21501
vodní pl. tok umělý 4 3076
zast. pl. zbořeniště 2 298
zast. pl. 61 12234
ostat.pl. jiná plocha 25 24107
ostat.pl. manipulační pl. 17 28655
ostat.pl. neplodná půda 135 59855
ostat.pl. ostat.komunikace 70 68653
ostat.pl. pohřeb. 3 7594
ostat.pl. silnice 8 11810
ostat.pl. zeleň 8 5242
Celkem KN 604 4003101
Par. KMD 604 4003101
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 59
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 101
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1841 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 03:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.