k.ú.: 643483 - Horní Maršov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579262 - Horní Maršov NUTS5 CZ0525579262
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 2040
zahrada 131 57802
ovoc. sad 5 10967
travní p. 211 1071319
lesní poz les(ne hospodář) 54 2846607
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 1730
lesní poz 17 54237
vodní pl. nádrž umělá 1 2079
vodní pl. rybník 1 3517
vodní pl. tok přirozený 16 53170
vodní pl. tok umělý 5 961
zast. pl. společný dvůr 5 999
zast. pl. zbořeniště 5 753
zast. pl. 339 77473
ostat.pl. jiná plocha 121 64516
ostat.pl. manipulační pl. 78 82831
ostat.pl. neplodná půda 84 45244
ostat.pl. ostat.komunikace 165 108127
ostat.pl. silnice 25 15839
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16214
ostat.pl. zeleň 18 24893
Celkem KN 1293 4541318
Par. KMD 1293 4541318
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 12
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 157
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 333
byt.z. byt 69
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 37
obč.z. j.nebyt 8
Celkem JED 119
LV 395
spoluvlastník 573

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2010
S-SK GS 1:2880 1841 15.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 02.06.2020 20:30

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.