k.ú.: 643483 - Horní Maršov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579262 - Horní Maršov NUTS5 CZ0525579262
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 2040
zahrada 131 57802
ovoc. sad 5 10967
travní p. 211 1071319
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 1730
lesní poz 71 2900844
vodní pl. nádrž umělá 1 2079
vodní pl. rybník 1 3517
vodní pl. tok přirozený 16 53170
vodní pl. tok umělý 4 961
zast. pl. společný dvůr 5 999
zast. pl. zbořeniště 5 753
zast. pl. 339 77473
ostat.pl. jiná plocha 116 63904
ostat.pl. manipulační pl. 75 83225
ostat.pl. neplodná půda 84 45325
ostat.pl. ostat.komunikace 158 106283
ostat.pl. silnice 24 16930
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16214
ostat.pl. zeleň 17 25783
Celkem KN 1275 4541318
Par. KMD 1275 4541318
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 77
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 333
byt.z. byt 69
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. rozest. 24
Celkem JED 114
LV 361
spoluvlastník 507

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2010
S-SK GS 1:2880 1841 15.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2019 15:17

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.