k.ú.: 643441 - Dolní Albeřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579262 - Horní Maršov NUTS5 CZ0525579262
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 2 1163
travní p. mez, stráň 10 7364
travní p. 202 1299780
lesní poz 36 1699249
vodní pl. nádrž umělá 1 104
vodní pl. tok přirozený 4 11126
zast. pl. zbořeniště 1 22
zast. pl. 57 14463
ostat.pl. jiná plocha 48 51348
ostat.pl. manipulační pl. 2 5758
ostat.pl. mez, stráň 3 4833
ostat.pl. neplodná půda 61 42686
ostat.pl. ostat.komunikace 45 44393
ostat.pl. silnice 5 7917
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 535
Celkem KN 478 3190741
Par. KMD 478 3190741
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 9
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 54
LV 57
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2009
S-SK GS 1:2880 1841 31.07.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.08.2019 14:12

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.