k.ú.: 643343 - Horní Libochová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595659 - Horní Libochová NUTS5 CZ0635595659
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 516 2916539
zahrada 102 70326
ovoc. sad 1 6335
travní p. 273 572636
lesní poz 68 466055
vodní pl. nádrž umělá 3 965
vodní pl. rybník 5 269081
vodní pl. tok přirozený 18 16061
zast. pl. zbořeniště 2 263
zast. pl. 129 56548
ostat.pl. jiná plocha 111 60546
ostat.pl. manipulační pl. 28 27851
ostat.pl. neplodná půda 31 21323
ostat.pl. ostat.komunikace 71 90780
ostat.pl. silnice 2 20408
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 586
ostat.pl. zeleň 1 271
Celkem KN 1362 4596574
Par. KMD 1362 4596574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 78
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 120
LV 138
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.05.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 24.08.2019 04:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.