k.ú.: 643327 - Horní Libchavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580147 - Libchavy NUTS5 CZ0534580147
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 222 1937270
zahrada 282 211757
travní p. 615 2461919
lesní poz 47 1199671
vodní pl. nádrž umělá 11 25168
vodní pl. tok přirozený 52 29756
vodní pl. tok umělý 1 3
zast. pl. společný dvůr 3 168
zast. pl. zbořeniště 4 970
zast. pl. 286 61996
ostat.pl. jiná plocha 118 48474
ostat.pl. manipulační pl. 5 10209
ostat.pl. neplodná půda 34 22448
ostat.pl. ostat.komunikace 238 113990
ostat.pl. silnice 36 15780
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 343
Celkem KN 1955 6139922
Par. DKM 1955 6139922
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 119
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 265
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 317
spoluvlastník 470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1998
S-SK GS 1:2880 1839 01.09.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 26.08.2019 07:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.