k.ú.: 643289 - Horní Lhota u Luhačovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585246 - Horní Lhota NUTS5 CZ0724585246
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 768031
zahrada 144 74267
ovoc. sad 8 24840
travní p. 601 1694871
lesní poz 385 9432059
vodní pl. tok přirozený 76 36855
vodní pl. zamokřená pl. 1 884
zast. pl. zbořeniště 9 2975
zast. pl. 301 76769
ostat.pl. jiná plocha 63 34952
ostat.pl. manipulační pl. 26 18953
ostat.pl. mez, stráň 1 372
ostat.pl. neplodná půda 184 197217
ostat.pl. ostat.komunikace 187 173578
ostat.pl. pohřeb. 2 9380
ostat.pl. silnice 16 91730
ostat.pl. skládka 9 3343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6849
ostat.pl. zeleň 8 2233
Celkem KN 2225 12650158
Par. DKM 806 2721442
Par. KMD 1419 9928716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 96
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 296
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 401
spoluvlastník 609

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.04.2019
KMD 1:1000 22.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:18

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.