k.ú.: 643289 - Horní Lhota u Luhačovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585246 - Horní Lhota NUTS5 CZ0724585246
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 768404
zahrada 143 71398
ovoc. sad 8 26869
travní p. 599 1696202
lesní poz 385 9432059
vodní pl. tok přirozený 76 36855
vodní pl. zamokřená pl. 1 884
zast. pl. zbořeniště 9 2975
zast. pl. 297 75705
ostat.pl. jiná plocha 60 34686
ostat.pl. manipulační pl. 26 18953
ostat.pl. mez, stráň 1 372
ostat.pl. neplodná půda 185 197553
ostat.pl. ostat.komunikace 188 173653
ostat.pl. pohřeb. 2 9380
ostat.pl. silnice 16 91730
ostat.pl. skládka 9 3343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6849
ostat.pl. zeleň 8 2233
Celkem KN 2217 12650103
Par. DKM 805 2721442
Par. KMD 1412 9928661
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 90
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 3
Celkem BUD 292
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 393
spoluvlastník 590

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.04.2019
KMD 1:1000 22.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 24.08.2019 04:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.