k.ú.: 643092 - Hosov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 2665457
zahrada 187 120566
travní p. 118 418095
lesní poz les s budovou 12 455
lesní poz 64 3072097
vodní pl. nádrž umělá 2 953
vodní pl. rybník 13 96100
vodní pl. tok přirozený 2 488
vodní pl. tok umělý 6 5465
zast. pl. 233 51964
ostat.pl. jiná plocha 107 76996
ostat.pl. manipulační pl. 2 1010
ostat.pl. neplodná půda 47 71600
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4531
ostat.pl. ostat.komunikace 72 99006
ostat.pl. silnice 19 105400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 915
ostat.pl. zeleň 9 16194
Celkem KN 961 6807292
PK 168 2406476
Celkem ZE 168 2406476
Par. DKM 601 548344
Par. KMD 360 6258948
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 41
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 122
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 235
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 307
spoluvlastník 450

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.04.2020 OO mapováním - intravilán
KMD 1:1000 29.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.09.2020 16:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička