k.ú.: 643050 - Horní Kalná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579254 - Horní Kalná NUTS5 CZ0525579254
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 459 4603759
zahrada 85 99981
ovoc. sad 1 2859
travní p. skleník-pařeniš. 1 82
travní p. 800 1987113
lesní poz 177 1657410
vodní pl. nádrž umělá 2 10579
vodní pl. tok přirozený 14 74915
vodní pl. tok umělý 3 2459
zast. pl. společný dvůr 2 626
zast. pl. zbořeniště 4 381
zast. pl. 235 130635
ostat.pl. jiná plocha 53 20187
ostat.pl. manipulační pl. 23 61288
ostat.pl. neplodná půda 45 30099
ostat.pl. ostat.komunikace 245 179538
ostat.pl. silnice 9 53105
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2181
Celkem KN 2159 8917197
Par. KMD 2159 8917197
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 150
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 224
LV 269
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017
KM-D 1:2000 30.09.2003 27.11.2017
S-SK GS 1:2880 1842 30.09.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 02.06.2020 16:33

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.