k.ú.: 642967 - Horní Chrášťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550361 - Lhenice NUTS5 CZ0315550361
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 541170
zahrada 42 27272
ovoc. sad 1 2968
travní p. 131 1045058
lesní poz 254 1345699
vodní pl. rybník 1 14866
vodní pl. tok přirozený 3 6712
vodní pl. tok umělý 10 6702
zast. pl. zbořeniště 1 118
zast. pl. 56 22433
ostat.pl. jiná plocha 3 684
ostat.pl. manipulační pl. 42 25564
ostat.pl. neplodná půda 69 97213
ostat.pl. ostat.komunikace 22 41518
ostat.pl. silnice 10 33857
ostat.pl. zeleň 1 156
Celkem KN 677 3211990
Par. DKM 677 3211990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 56
LV 75
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.06.2010
DKM-KPÚ 04.06.2009 1:1000 08.07.2009 *)
ZMVM 1:2000 01.11.1993 17.06.2010
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1993


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 20.09.2020 22:47

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.