k.ú.: 642916 - Horní Habartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545929 - Horní Habartice NUTS5 CZ0421545929
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 2469354
zahrada 237 185381
travní p. 463 2127818
lesní poz 123 1811356
vodní pl. nádrž přírodní 2 2630
vodní pl. nádrž umělá 1 2314
vodní pl. rybník 2 1456
vodní pl. tok přirozený 6 25906
vodní pl. tok umělý 1 38
vodní pl. zamokřená pl. 4 4364
zast. pl. zbořeniště 42 7282
zast. pl. 215 72087
ostat.pl. dráha 1 45846
ostat.pl. jiná plocha 49 67304
ostat.pl. manipulační pl. 34 79140
ostat.pl. neplodná půda 148 176602
ostat.pl. ostat.komunikace 139 164423
ostat.pl. pohřeb. 1 2901
ostat.pl. silnice 6 19843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1277
ostat.pl. zeleň 4 1954
Celkem KN 1680 7269276
Par. DKM 1680 7269276
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 110
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 213
LV 268
spoluvlastník 346

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.03.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 21.03.2000 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 02.06.2020 20:47

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.