k.ú.: 642550 - Travná u Horního Bradla - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571474 - Horní Bradlo NUTS5 CZ0531571474
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 654452
zahrada 67 39096
travní p. 317 970978
lesní poz les s budovou 4 140
lesní poz 53 840671
vodní pl. nádrž umělá 2 10232
vodní pl. tok přirozený 18 48259
vodní pl. tok umělý 1 1716
vodní pl. zamokřená pl. 2 1867
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. 161 38226
ostat.pl. jiná plocha 42 18047
ostat.pl. manipulační pl. 8 2392
ostat.pl. neplodná půda 50 19547
ostat.pl. ostat.komunikace 52 40065
ostat.pl. silnice 8 37884
Celkem KN 951 2723574
Par. KMD 951 2723574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 92
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 152
LV 221
spoluvlastník 410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2013
S-SK GS 1:2880 1839 08.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.08.2019 13:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.