k.ú.: 642479 - Horní Bory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595641 - Bory NUTS5 CZ0635595641
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 458 2223568
zahrada 166 87018
travní p. 325 940055
lesní poz 108 1986365
vodní pl. rybník 9 55966
vodní pl. tok umělý 25 11802
zast. pl. společný dvůr 1 189
zast. pl. zbořeniště 7 1206
zast. pl. 211 66481
ostat.pl. dobývací prost. 17 94528
ostat.pl. jiná plocha 68 112995
ostat.pl. manipulační pl. 16 29120
ostat.pl. neplodná půda 268 167472
ostat.pl. ostat.komunikace 80 74946
ostat.pl. pohřeb. 1 1900
ostat.pl. silnice 15 50927
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12676
ostat.pl. zeleň 2 203
Celkem KN 1779 5917417
Par. KMD 1779 5917417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 125
č.p. rod.rekr 15
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 210
LV 290
spoluvlastník 403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 06.06.2020 04:12

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.