k.ú.: 642002 - Smrček u Žumberku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 573817 - Smrček NUTS5 CZ0531573817
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 900942
zahrada 114 71817
ovoc. sad 11 20170
travní p. 165 642527
lesní poz 43 2642910
vodní pl. nádrž umělá 3 3091
vodní pl. rybník 6 170491
vodní pl. tok přirozený 5 14033
vodní pl. tok umělý 2 1343
vodní pl. zamokřená pl. 1 17316
zast. pl. 115 40357
ostat.pl. jiná plocha 14 15704
ostat.pl. manipulační pl. 12 23271
ostat.pl. neplodná půda 45 31554
ostat.pl. ostat.komunikace 61 53033
ostat.pl. pohřeb. 1 528
ostat.pl. silnice 7 65765
ostat.pl. zeleň 1 399
Celkem KN 807 4715251
Par. KMD 807 4715251
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 109
LV 154
spoluvlastník 239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2015
S-SK GS 1:2880 1839 31.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 05:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.