k.ú.: 641987 - Horka u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571466 - Horka NUTS5 CZ0531571466
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 444 2253248
zahrada 183 116040
ovoc. sad 22 72658
travní p. 144 419939
lesní poz les s budovou 2 96
lesní poz 66 4592367
vodní pl. nádrž přírodní 2 1712
vodní pl. nádrž umělá 3 2543
vodní pl. tok přirozený 1 2771
vodní pl. tok umělý 3 766
zast. pl. společný dvůr 1 13
zast. pl. zbořeniště 1 962
zast. pl. 202 76700
ostat.pl. dráha 3 180769
ostat.pl. jiná plocha 40 8316
ostat.pl. manipulační pl. 9 11409
ostat.pl. neplodná půda 38 11413
ostat.pl. ostat.komunikace 110 83393
ostat.pl. pohřeb. 1 2074
ostat.pl. silnice 9 80799
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 419
ostat.pl. zeleň 5 616
Celkem KN 1290 7919023
Par. KMD 1290 7919023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 118
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 202
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 295
spoluvlastník 422

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2015
S-SK GS 1:2880 1839 14.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.07.2019 07:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.