k.ú.: 641987 - Horka u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571466 - Horka NUTS5 CZ0531571466
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 441 2248632
zahrada 186 122635
ovoc. sad 21 69772
travní p. 144 419939
lesní poz les s budovou 2 96
lesní poz 66 4592367
vodní pl. nádrž přírodní 2 1712
vodní pl. nádrž umělá 3 2543
vodní pl. tok přirozený 1 2771
vodní pl. tok umělý 3 766
zast. pl. společný dvůr 1 13
zast. pl. zbořeniště 1 962
zast. pl. 205 77175
ostat.pl. dráha 3 180769
ostat.pl. jiná plocha 40 8316
ostat.pl. manipulační pl. 9 11409
ostat.pl. neplodná půda 38 11413
ostat.pl. ostat.komunikace 111 83825
ostat.pl. pohřeb. 1 2074
ostat.pl. silnice 9 80799
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 419
ostat.pl. zeleň 5 616
Celkem KN 1293 7919023
Par. KMD 1293 7919023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 121
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 205
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 298
spoluvlastník 419

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2015
S-SK GS 1:2880 1839 14.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 15:13

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.