k.ú.: 641944 - Horčápsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564257 - Horčápsko NUTS5 CZ020B564257
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 2546255
zahrada 69 41798
travní p. 100 557519
lesní poz ostat.komunikace 4 4034
lesní poz 25 274349
vodní pl. nádrž umělá 1 1067
vodní pl. rybník 5 350197
vodní pl. tok přirozený 6 4319
vodní pl. tok umělý 29 15203
vodní pl. zamokřená pl. 1 1272
zast. pl. zbořeniště 2 35
zast. pl. 94 34144
ostat.pl. dráha 3 40496
ostat.pl. jiná plocha 63 81775
ostat.pl. manipulační pl. 8 18159
ostat.pl. neplodná půda 84 65843
ostat.pl. ostat.komunikace 45 55558
ostat.pl. silnice 10 40060
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 640
ostat.pl. zeleň 4 724
Celkem KN 704 4133447
Par. DKM 704 4133447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 92
LV 122
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.01.2006 1:1000 06.01.2006 *)
S-SK GS 1:2880 1830 06.01.2006 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 15:07

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.