k.ú.: 641910 - Svaté Pole u Horažďovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556254 - Horažďovice NUTS5 CZ0322556254
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 506400
zahrada 38 33590
ovoc. sad 1 271
travní p. 97 240305
lesní poz 55 268487
vodní pl. nádrž umělá 11 4363
vodní pl. zamokřená pl. 1 330
zast. pl. 40 13522
ostat.pl. jiná plocha 25 28372
ostat.pl. manipulační pl. 5 7323
ostat.pl. neplodná půda 70 51654
ostat.pl. ostat.komunikace 21 13290
ostat.pl. silnice 2 9616
Celkem KN 477 1177523
Par. KMD 477 1177523
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 39
LV 48
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2012
S-SK GS 1:2880 1837 23.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 12:57

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.