k.ú.: 641910 - Svaté Pole u Horažďovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556254 - Horažďovice NUTS5 CZ0322556254
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 506400
zahrada 38 33588
ovoc. sad 1 271
travní p. 97 240305
lesní poz 55 268487
vodní pl. nádrž umělá 11 4363
vodní pl. zamokřená pl. 1 330
zast. pl. 40 13522
ostat.pl. jiná plocha 27 28380
ostat.pl. manipulační pl. 5 7323
ostat.pl. neplodná půda 70 51654
ostat.pl. ostat.komunikace 23 13284
ostat.pl. silnice 2 9616
Celkem KN 481 1177523
Par. KMD 481 1177523
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 39
LV 48
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2012
S-SK GS 1:2880 1837 23.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 03:03

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.