k.ú.: 641138 - Holetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571440 - Holetín NUTS5 CZ0531571440
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 872 4324492
zahrada 303 186815
ovoc. sad 1 3220
travní p. 286 662344
lesní poz 60 566363
vodní pl. nádrž umělá 18 7247
vodní pl. tok přirozený 43 8496
vodní pl. tok umělý 4 1834
vodní pl. zamokřená pl. 1 429
zast. pl. zbořeniště 1 673
zast. pl. 272 93328
ostat.pl. dráha 4 111549
ostat.pl. jiná plocha 79 22726
ostat.pl. manipulační pl. 18 83328
ostat.pl. neplodná půda 11 37067
ostat.pl. ostat.komunikace 137 103188
ostat.pl. pohřeb. 2 2833
ostat.pl. silnice 36 41946
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7445
Celkem KN 2150 6265323
Par. KMD 2150 6265323
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 128
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 264
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 6
Celkem JED 20
LV 376
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.02.2014
S-SK GS 1:2880 1839 18.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 08:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.