k.ú.: 640913 - Holedeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566187 - Holedeč NUTS5 CZ0424566187
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 392 4159337
chmelnice 36 672408
zahrada 164 76605
ovoc. sad 4 11551
travní p. 64 269887
lesní poz les s budovou 4 237
lesní poz 73 5108378
vodní pl. nádrž přírodní 1 626
vodní pl. tok přirozený 6 111667
zast. pl. společný dvůr 45 16129
zast. pl. zbořeniště 14 5703
zast. pl. 342 125408
ostat.pl. dráha 4 176734
ostat.pl. jiná plocha 66 41606
ostat.pl. manipulační pl. 53 83849
ostat.pl. neplodná půda 169 334626
ostat.pl. ostat.komunikace 149 297261
ostat.pl. pohřeb. 2 5034
ostat.pl. silnice 28 202463
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17804
ostat.pl. zeleň 26 5252
Celkem KN 1644 11722565
Par. DKM 752 11009682
Par. KMD 892 712883
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 117
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 337
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 328
spoluvlastník 446

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 28.05.2015
S-SK GS 1:2880 1843 07.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.09.2020 11:00

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.