k.ú.: 640620 - Hodslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599409 - Hodslavice NUTS5 CZ0804599409
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 944 4207474
zahrada 706 500651
travní p. 452 1411935
lesní poz 164 3643166
vodní pl. nádrž umělá 2 46986
vodní pl. tok přirozený 65 59527
vodní pl. tok umělý 138 32582
vodní pl. zamokřená pl. 5 7372
zast. pl. společný dvůr 6 1435
zast. pl. zbořeniště 6 940
zast. pl. 694 214523
ostat.pl. dráha 1 84551
ostat.pl. jiná plocha 246 215305
ostat.pl. manipulační pl. 23 41525
ostat.pl. neplodná půda 78 64293
ostat.pl. ostat.komunikace 290 173826
ostat.pl. pohřeb. 2 9125
ostat.pl. silnice 19 62207
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 66500
ostat.pl. zeleň 3 1547
Celkem KN 3873 10845470
Par. DKM 3873 10845470
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 515
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 13
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 688
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 46
LV 998
spoluvlastník 1342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2006 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 01.01.1989 30.06.2006
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:16

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.