k.ú.: 640620 - Hodslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599409 - Hodslavice NUTS5 CZ0804599409
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 791 4087250
zahrada 771 601822
travní p. mez, stráň 10 3877
travní p. 442 1479888
lesní poz 150 3640774
vodní pl. nádrž umělá 2 46986
vodní pl. tok přirozený 64 59573
vodní pl. tok umělý 129 32534
vodní pl. zamokřená pl. 3 4291
zast. pl. společný dvůr 1 257
zast. pl. zbořeniště 3 376
zast. pl. 701 214149
ostat.pl. dráha 1 84551
ostat.pl. jiná plocha 204 180179
ostat.pl. manipulační pl. 20 44144
ostat.pl. mez, stráň 18 16526
ostat.pl. neplodná půda 56 40749
ostat.pl. ostat.komunikace 246 167742
ostat.pl. pohřeb. 2 9125
ostat.pl. silnice 19 62207
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 66500
ostat.pl. zeleň 6 1961
Celkem KN 3668 10845461
Par. DKM 3668 10845461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 518
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 11
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 695
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 46
LV 1011
spoluvlastník 1371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2006 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 01.01.1989 30.06.2006
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 01.10.2020 07:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička