k.ú.: 640387 - Hodonice u Bechyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 562904 - Hodonice NUTS5 CZ0317562904
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31121 - Bechyně

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 2866444
zahrada 89 72498
travní p. 97 389308
lesní poz les s budovou 5 189
lesní poz 58 3426942
vodní pl. nádrž umělá 6 24040
vodní pl. rybník 1 12330
vodní pl. tok přirozený 34 44026
vodní pl. tok umělý 6 8739
vodní pl. zamokřená pl. 2 12299
zast. pl. 185 98635
ostat.pl. dráha 2 2758
ostat.pl. jiná plocha 39 1668140
ostat.pl. manipulační pl. 13 182668
ostat.pl. neplodná půda 29 50944
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 245795
ostat.pl. ostat.komunikace 59 252303
ostat.pl. silnice 3 99122
ostat.pl. skládka 1 2442
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13416
ostat.pl. zeleň 1 519
Celkem KN 816 9473557
Par. DKM 816 9473557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
Celkem BUD 182
LV 175
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.06.2021 1:1000 14.06.2021 *)
DKM 1:1000 10.12.2019 intravilán
S-SK GS 1:2880 1828 14.06.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 13.08.2022 02:03

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.