k.ú.: 640263 - Hodětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 598992 - Hodětín NUTS5 CZ0317598992
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31121 - Bechyně

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 2716558
zahrada 30 33989
travní p. 71 332441
lesní poz ostat.komunikace 1 354
lesní poz 53 9174583
vodní pl. nádrž umělá 4 4100
vodní pl. rybník 1 196446
vodní pl. tok umělý 3 5638
vodní pl. zamokřená pl. 16 189216
zast. pl. zbořeniště 2 376
zast. pl. 63 40028
ostat.pl. jiná plocha 50 24600
ostat.pl. manipulační pl. 59 46502
ostat.pl. neplodná půda 4 7132
ostat.pl. ostat.komunikace 39 37076
ostat.pl. silnice 9 90395
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2771
ostat.pl. zeleň 1 322
Celkem KN 468 12902527
PK 1092 5922376
Celkem ZE 1092 5922376
Par. DKM 9 26619
Par. KMD 193 109001
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 36
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 60
LV 133
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2014
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 16.08.2022 06:24

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.