k.ú.: 640221 - Skůry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 513075 - Hobšovice NUTS5 CZ0203513075
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 3982019
zahrada 57 24367
ovoc. sad 21 529925
travní p. 12 46685
lesní poz 23 110795
vodní pl. nádrž umělá 1 2504
vodní pl. tok přirozený 6 26906
vodní pl. zamokřená pl. 1 363
zast. pl. společný dvůr 3 792
zast. pl. zbořeniště 1 98
zast. pl. 92 51361
ostat.pl. dráha 2 13123
ostat.pl. jiná plocha 25 16788
ostat.pl. manipulační pl. 15 32582
ostat.pl. neplodná půda 11 10635
ostat.pl. ostat.komunikace 52 69898
ostat.pl. pohřeb. 1 1111
ostat.pl. silnice 18 86302
ostat.pl. zeleň 4 12639
Celkem KN 530 5018893
PK 26 12283
Celkem ZE 26 12283
Par. DKM 273 4833656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 88
LV 162
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.08.2001 1:1000 05.11.2001 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 17.08.2019 23:08

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.