k.ú.: 640221 - Skůry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 513075 - Hobšovice NUTS5 CZ0203513075
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 3982019
zahrada 57 24367
ovoc. sad 27 529924
travní p. 12 46685
lesní poz 23 110795
vodní pl. nádrž umělá 1 2504
vodní pl. tok přirozený 6 26906
vodní pl. zamokřená pl. 1 363
zast. pl. společný dvůr 3 782
zast. pl. zbořeniště 1 98
zast. pl. 92 49805
ostat.pl. dráha 2 13123
ostat.pl. jiná plocha 28 18695
ostat.pl. manipulační pl. 16 32561
ostat.pl. neplodná půda 13 10635
ostat.pl. ostat.komunikace 52 69578
ostat.pl. pohřeb. 1 1111
ostat.pl. silnice 18 85943
ostat.pl. zeleň 4 12639
Celkem KN 543 5018533
PK 25 11947
Celkem ZE 25 11947
Par. DKM 282 4833655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 60
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 88
LV 160
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.08.2001 1:1000 05.11.2001 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 16.08.2022 06:19

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.