k.ú.: 640131 - Zahájí u Hněvkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568694 - Hněvkovice NUTS5 CZ0631568694
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 1583962
zahrada 68 58163
travní p. 162 225009
lesní poz les s budovou 11 272
lesní poz 141 950072
vodní pl. tok přirozený 2 57562
vodní pl. zamokřená pl. 1 370
zast. pl. zbořeniště 6 711
zast. pl. 73 31325
ostat.pl. jiná plocha 12 2439
ostat.pl. manipulační pl. 1 376
ostat.pl. neplodná půda 43 20426
ostat.pl. ostat.komunikace 67 78034
ostat.pl. silnice 2 4517
Celkem KN 880 3013238
Par. KMD 880 3013238
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 73
LV 113
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2014
S-SK GS 1:2880 1838 30.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 29.09.2020 17:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička