k.ú.: 640131 - Zahájí u Hněvkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568694 - Hněvkovice NUTS5 CZ0631568694
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 1583962
zahrada 68 58158
travní p. 162 225009
lesní poz les s budovou 11 272
lesní poz 141 950072
vodní pl. tok přirozený 2 57562
vodní pl. zamokřená pl. 1 370
zast. pl. zbořeniště 6 711
zast. pl. 73 31330
ostat.pl. jiná plocha 12 2439
ostat.pl. manipulační pl. 1 376
ostat.pl. neplodná půda 43 20426
ostat.pl. ostat.komunikace 67 78034
ostat.pl. silnice 2 4517
Celkem KN 880 3013238
Par. KMD 880 3013238
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 73
LV 111
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2014
S-SK GS 1:2880 1838 30.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2019 20:57

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.