k.ú.: 639907 - Hluk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592170 - Hluk NUTS5 CZ0722592170
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10904 16370480
vinice 466 331146
zahrada 2333 776502
ovoc. sad 679 769465
travní p. 1577 1617826
lesní poz les(ne hospodář) 6 10027
lesní poz 828 5787013
vodní pl. nádrž přírodní 261 108066
vodní pl. nádrž umělá 12 24706
vodní pl. rybník 1 5493
vodní pl. tok přirozený 2352 473791
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 8
vodní pl. zamokřená pl. 107 16587
zast. pl. společný dvůr 19 1993
zast. pl. zbořeniště 60 7167
zast. pl. 1986 617236
ostat.pl. jiná plocha 671 241936
ostat.pl. manipulační pl. 520 259462
ostat.pl. neplodná půda 942 196036
ostat.pl. ostat.komunikace 5012 533900
ostat.pl. pohřeb. 7 6858
ostat.pl. silnice 546 161096
ostat.pl. skládka 1 19773
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 101 48121
ostat.pl. zeleň 52 6870
Celkem KN 29445 28391558
Par. DKM 29445 28391558
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 30
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 1320
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 22
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 121
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 55
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 52
bez čp/če zem.stav 91
rozestav. 5
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 1872
byt.z. byt 239
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 247
LV 2919
spoluvlastník 5914

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2004 KÚ Brno
THM-V 1:2000 01.07.1983 21.12.2004 Vyhlášení platnosti obnoveného operátu evidence nemovitostí po THM od 01.07.1983 - KGKS Brno č.j.667/1983
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.07.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 09.12.2019 17:01

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.