k.ú.: 639907 - Hluk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592170 - Hluk NUTS5 CZ0722592170
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10900 16366102
vinice 465 329410
zahrada 2336 777847
ovoc. sad 679 769465
travní p. 1577 1618958
lesní poz les(ne hospodář) 6 10027
lesní poz 837 5795566
vodní pl. nádrž přírodní 261 108066
vodní pl. nádrž umělá 12 24706
vodní pl. rybník 1 5493
vodní pl. tok přirozený 2352 473791
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 8
vodní pl. zamokřená pl. 107 16587
zast. pl. společný dvůr 19 1993
zast. pl. zbořeniště 60 7167
zast. pl. 1980 620591
ostat.pl. jiná plocha 675 244613
ostat.pl. manipulační pl. 521 257071
ostat.pl. neplodná půda 937 195506
ostat.pl. ostat.komunikace 5009 525846
ostat.pl. pohřeb. 7 6858
ostat.pl. silnice 546 161096
ostat.pl. skládka 1 19773
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 101 48121
ostat.pl. zeleň 52 6870
Celkem KN 29443 28391531
Par. DKM 29443 28391531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 30
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 1322
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 19
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 22
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 121
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 55
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 51
bez čp/če zem.stav 91
rozestav. 5
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 1874
byt.z. byt 239
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 247
LV 2908
spoluvlastník 5857

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2004 KÚ Brno
THM-V 1:2000 01.07.1983 21.12.2004 Vyhlášení platnosti obnoveného operátu evidence nemovitostí po THM od 01.07.1983 - KGKS Brno č.j.667/1983
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.07.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.08.2020 06:35

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.