k.ú.: 639346 - Blatno u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571393 - Hlinsko NUTS5 CZ0531571393
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 1119081
zahrada 185 75368
ovoc. sad 2 5657
travní p. 243 726114
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz 170 1193806
vodní pl. rybník 1 5615
vodní pl. tok přirozený 36 40700
zast. pl. společný dvůr 4 732
zast. pl. zbořeniště 3 523
zast. pl. 280 67344
ostat.pl. jiná plocha 89 42218
ostat.pl. manipulační pl. 26 35163
ostat.pl. neplodná půda 72 46171
ostat.pl. ostat.komunikace 154 107265
ostat.pl. silnice 4 45003
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10838
ostat.pl. zeleň 3 1010
Celkem KN 1524 3522637
Par. DKM 1524 3522637
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 158
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 7
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 273
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 313
spoluvlastník 442

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.1999
THM-V 1:2000 31.12.1977 11.12.1999
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 22:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.