k.ú.: 639273 - Lbín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564842 - Hlinná NUTS5 CZ0423564842
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 13438
zahrada 101 32473
ovoc. sad 2 4023
travní p. 641 1968443
lesní poz les(ne hospodář) 3 23413
lesní poz 89 2984863
zast. pl. společný dvůr 2 526
zast. pl. zbořeniště 12 4141
zast. pl. 85 19918
ostat.pl. jiná plocha 9 3868
ostat.pl. manipulační pl. 11 13387
ostat.pl. neplodná půda 50 41471
ostat.pl. ostat.komunikace 52 43250
ostat.pl. silnice 5 30214
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17582
Celkem KN 1072 5201010
PK 2 7635
Celkem ZE 2 7635
Par. KMD 1072 5201010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 83
LV 99
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2012
S-SK GS 1:2880 1843 03.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 29.09.2020 15:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička