k.ú.: 639150 - Zámyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 378704
zahrada 34 30631
ovoc. sad 3 9526
travní p. 143 1340859
lesní poz 110 1329758
vodní pl. nádrž umělá 3 595
vodní pl. tok přirozený 1 378
vodní pl. tok umělý 2 448
vodní pl. zamokřená pl. 1 647
zast. pl. 51 23476
ostat.pl. jiná plocha 10 2220
ostat.pl. manipulační pl. 23 15920
ostat.pl. neplodná půda 63 53965
ostat.pl. ostat.komunikace 80 54023
ostat.pl. silnice 5 28010
ostat.pl. zeleň 10 629
Celkem KN 567 3269789
Par. KMD 567 3269789
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 49
LV 51
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2012
S-SK GS 1:2880 1837 22.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.