k.ú.: 639141 - Suchá u Hlavňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 292746
zahrada 25 26938
ovoc. sad 1 3596
travní p. 128 633740
lesní poz 55 365855
vodní pl. nádrž umělá 1 108
vodní pl. tok přirozený 5 4347
vodní pl. tok umělý 3 974
zast. pl. společný dvůr 1 67
zast. pl. zbořeniště 2 1220
zast. pl. 28 11843
ostat.pl. jiná plocha 7 4562
ostat.pl. manipulační pl. 2 5640
ostat.pl. neplodná půda 63 59706
ostat.pl. ostat.komunikace 37 32632
Celkem KN 400 1443974
Par. KMD 400 1443974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 28
LV 28
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2010
S-SK GS 1:2880 1837 22.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.09.2020 16:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička