k.ú.: 639133 - Radostice u Hlavňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 371498
zahrada 9 8715
ovoc. sad 3 9013
travní p. 73 394517
lesní poz 34 260420
vodní pl. tok přirozený 1 479
zast. pl. 17 10699
ostat.pl. jiná plocha 3 2441
ostat.pl. neplodná půda 37 20869
ostat.pl. ostat.komunikace 12 20464
ostat.pl. silnice 1 5326
Celkem KN 224 1104441
Par. KMD 224 1104441
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 15
LV 32
spoluvlastník 50

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2011
S-SK GS 1:2880 1837 09.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.08.2019 23:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.