k.ú.: 638889 - Hlásná Lhota u Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573329 - Podhradí NUTS5 CZ0522573329
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 728456
zahrada 68 67571
ovoc. sad 12 58620
travní p. 100 146336
lesní poz les s budovou 1 60
lesní poz 40 1686545
vodní pl. nádrž přírodní 1 331
vodní pl. nádrž umělá 2 226
vodní pl. tok přirozený 45 8119
vodní pl. tok umělý 21 2996
zast. pl. zbořeniště 1 1280
zast. pl. 74 30579
ostat.pl. jiná plocha 17 11105
ostat.pl. manipulační pl. 7 12162
ostat.pl. neplodná půda 12 9865
ostat.pl. ostat.komunikace 52 52359
ostat.pl. silnice 4 14692
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 507
ostat.pl. zeleň 2 3377
Celkem KN 636 2835186
Par. KMD 636 2835186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 72
LV 109
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2010
S-SK GS 1:2880 1824 09.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 26.09.2020 18:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička