k.ú.: 638854 - Rašovice u Hlasiva - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 560481 - Hlasivo NUTS5 CZ0317560481
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 1791
orná půda 29 1142365
zahrada 28 23356
ovoc. sad mez, stráň 1 974
ovoc. sad 2 41516
travní p. mez, stráň 6 18000
travní p. 19 277333
lesní poz ostat.komunikace 1 610
lesní poz 44 650694
vodní pl. nádrž umělá 3 6171
vodní pl. rybník 3 20393
vodní pl. tok umělý 10 10673
vodní pl. zamokřená pl. 2 1409
zast. pl. zbořeniště 1 255
zast. pl. 31 26099
ostat.pl. jiná plocha 23 5699
ostat.pl. manipulační pl. 2 2652
ostat.pl. neplodná půda 4 6188
ostat.pl. ostat.komunikace 23 34222
ostat.pl. silnice 5 21250
ostat.pl. zeleň 20 14117
Celkem KN 258 2305767
Par. DKM 160 2230310
Par. KMD 98 75457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 30
LV 48
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.08.2020 1:1000 14.08.2020 *)
KMD 1:1000 18.04.2017
S-SK GS 1:2880 1830 14.08.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 18:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička