k.ú.: 638749 - Chotěnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571385 - Heřmanův Městec NUTS5 CZ0531571385
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 245 1408027
zahrada 173 107489
ovoc. sad 10 43825
travní p. 77 268759
lesní poz 63 317828
vodní pl. nádrž přírodní 1 3580
vodní pl. nádrž umělá 3 998
vodní pl. rybník 2 6138
vodní pl. tok přirozený 4 531
zast. pl. zbořeniště 1 587
zast. pl. 149 62033
ostat.pl. jiná plocha 40 12729
ostat.pl. manipulační pl. 6 3984
ostat.pl. neplodná půda 17 4991
ostat.pl. ostat.komunikace 73 49989
ostat.pl. silnice 2 23017
Celkem KN 866 2314505
Par. DKM 866 2314505
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 145
LV 220
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.04.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 23.04.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 14:24

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.