k.ú.: 638706 - Horní Sekyřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558869 - Heřmanova Huť NUTS5 CZ0325558869
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 1227143
zahrada 88 46421
ovoc. sad 1 10388
travní p. 29 151738
lesní poz 5 25414
vodní pl. nádrž umělá 2 2218
vodní pl. tok přirozený 7 23037
vodní pl. tok umělý 6 5369
vodní pl. zamokřená pl. 1 6039
zast. pl. společný dvůr 14 6828
zast. pl. zbořeniště 2 1703
zast. pl. 74 26900
ostat.pl. jiná plocha 13 4414
ostat.pl. manipulační pl. 7 20901
ostat.pl. neplodná půda 25 60846
ostat.pl. ostat.komunikace 67 64944
ostat.pl. pohřeb. 1 8427
ostat.pl. silnice 12 11589
ostat.pl. zeleň 6 6578
Celkem KN 437 1710897
GP 1 40
Celkem ZE 1 40
Par. DKM 160 1457177
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 69
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 96
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.02.2016 1:1000 16.02.2016 *)
THM-V 1:2000 01.07.1977
S-SK GS 1838 30.06.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 30.09.2020 04:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička