k.ú.: 638692 - Hněvnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 530221 - Hněvnice NUTS5 CZ0325530221
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 2129139
zahrada 79 64714
travní p. 93 984628
lesní poz 72 3184930
vodní pl. nádrž umělá 9 3232
vodní pl. tok přirozený 1 627
vodní pl. tok umělý 26 19093
zast. pl. společný dvůr 8 2839
zast. pl. zbořeniště 8 2301
zast. pl. 83 47108
ostat.pl. dráha 4 5588
ostat.pl. dálnice 6 105336
ostat.pl. jiná plocha 18 6589
ostat.pl. manipulační pl. 2 306
ostat.pl. neplodná půda 46 134752
ostat.pl. ostat.komunikace 83 168922
ostat.pl. silnice 12 82309
ostat.pl. zeleň 28 167235
Celkem KN 671 7109648
PK 5 682
GP 7 8510
Celkem ZE 12 9192
Par. DKM 465 6976549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 76
LV 132
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.09.2013
THM-V 1:2000 01.07.1977
S-SK GS 1838 30.06.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 09.08.2022 00:14

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.