k.ú.: 638676 - Milešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 587770 - Milešín NUTS5 CZ0635587770
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 869 2297277
zahrada 60 45345
ovoc. sad 1 3670
travní p. 158 163971
lesní poz 61 202758
vodní pl. nádrž umělá 4 8219
vodní pl. tok přirozený 61 14286
vodní pl. tok umělý 24 5043
zast. pl. zbořeniště 1 117
zast. pl. 78 27774
ostat.pl. jiná plocha 12 11027
ostat.pl. manipulační pl. 14 10601
ostat.pl. neplodná půda 119 46435
ostat.pl. ostat.komunikace 67 47794
ostat.pl. silnice 81 33851
ostat.pl. zeleň 12 1221
Celkem KN 1622 2919389
Par. KMD 1622 2919389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.used 21
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 75
LV 116
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.08.2019 14:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.